2017-05-19

För att mota Olle i grind och att det inte ska vara några missförstånd i projektet. Detta har Lars tidigare påpekat vikten av:
Har ni något att skydda (vatten-, el, teleledning e.d.) tillverka en enkel skylt "STOPP vatten" och sätt den direkt över det ni vill skydda.
Utsättning av kända ledningar begärs av grävarna via ledningskollen.se och sköts av
ledningsägarna (EON, Skanova Sundsvall vatten m. fl.), men myndigheterna känner inte till alla ledningar.
Era privata ledningar
måste NI varna för själva. Gör en skylt!
Gör detta nu o påminn gärna er granne!

Det är oerhört viktigt att ingen privatperson tar saken i egna händer och styr eller ger direktiv till grävlagen mer än att
MARKERA TYDLIGT MED "STOPP "DET NI VET LIGGER I MARKEN.
Grävlagen har en projektering att följa som på era eller egna direktiv INTE kan eller får ändra på.
Rapportera konstruktivt till oss i styrelsen vid missnöje eller skador.
Detta gäller alltså allt sånt som privatpersoner själva grävt ned i marken.
Om det ej finns en markering så kan såklart ingen veta vad som ligger i marken.

Vi tar sen detta med oss vid projektmötena som sker varannan vecka.
I förrgår kom det upp en kille från Dalarna som kommer att vara representant från Fibergruppen och
jobba i närhet till grävlagen för att följa projektet ute på byn. Det känns som en trygghet för oss och han var dessutom väldigt lättsam när jag haffade honom utanför oss igår morse.
Han var med när dom grävde förbi 4 markeringar efter vägen som vi själva med både el och vatten och alla var hela när dom var klara.

Återigen tack för att ni rapporterar och att vi håller denna sida till konkret, konstruktiv information och med en positiv attityd.