Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Nyhetsbrev

Styrelsen

Områdesansvariga

 

Fiberprojektet

Bli Medlem

Avtal

Länkar

Frågor & Svar

 
 

MEDLEMSKAP

Bli medlem i MSB Byafiber nu för att få fiberanslutning så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt.
Genom medlemskapet har Du möjlighet att få fiber indraget till Din fastighet,
föreningen kommer att äga hela nätet så därigenom äger Du också en del av det.

För att vara medlem i föreningen, och därmed ha möjlighet att få fiber,
ska Du skriva ett anslutningsavtal.

MSB håller just nu på att skriva mark- och anslutningsavtal
med alla som vill vara med och få fiber till sin fastighet. Mer om avtalen kan Du läsa under Avtal.
Du kan också ta kontakt med Din områdesansvarige för att få hjälp eller för att träffas.

Innan byggstart kommer föreningen att anordna ett årsmöte
för att tala om vad kostnaden kommer att bli, alla medlemmar bestämmer då om det blir byggstart och
då bestämmer Du Dig slutgiltigt om Du vill vara med eller inte.
Blir det för få intresserade så är det inte säkert att det blir fiber.
Ju fler som är med desto billigare blir det för alla.

De som inte tecknar avtal nu kan ansluta sig senare men
anslutningsavgiften kommer att vara avsevärt högre eftersom
föreningen då inte får något bidrag från jordbruksverket för anslutningen.

Klubbens bankgiro för inbetalning av anslutningsavgift Bankgiro 567-2241.
Glöm inte att först skriva ett anslutningsavtal.